Schets Pijl omlaag

Ontdek de ervaringen van de Roeselaarse Kajakvaarders!

Wat is Clubgrade?

Een sportclub besturen vraagt veel skills.  Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel wat tools en opleidingen rond managementthema's. Allemaal zeer goed. Maar als clubbestuur werk je vooral ook samen met mensen. Logisch dat veel bestuurders problemen ondervinden rond de intermenselijke thema's. Elke situatie is ook uniek.

 

Herken je ook deze zaken in jouw club?

  • We vinden onvoldoende vrijwilligers.

  • Onze communicatie bereikt niet de juiste doelgroepen.

  • We willen onze werking professionaliseren, maar we weten niet hoe. 

  • We willen onze ouders meer betrekken. 

  • ... 

 

Hier biedt Clubgrade een antwoord. Zit je dus met een concrete vraag of probleem binnen jouw club? Het team van Clubgrade gaat op onderzoek en kijkt waar de uitdagingen liggen. We komen steeds tot concrete oplossingen, op maat van de sportclub.
We spreken met iedereen uit de club en we werken steeds bottom-up. Zo creëren we gedragenheid & betrokkenheid. Dé basis van een cultuurverandering.

Je krijgt dus als club een basis mee om vol vertrouwen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Go for it!

Iedereen is van belang. Clubgrade betrekt zowel bestuursleden, trainers,

vrijwilligers, leden, jeugd,... 

FOTO 5.jpg

Hoe versterkt Clubgrade nu sportclubs?

Ontstaan ​

Clubgrade werd 5 jaar geleden geboren. We luisterden vooral naar de clubs en waar hun uitdagingen liggen.  

De fundering van dit project ligt dus in de club zelf. Clubs geven aan dat ze niet voldoende ondersteuning krijgen op vlak van intermenselijke thema's. Met Clubgrade gaan we kijken hoe dit komt en hoe we hen kunnen ondersteunen.

Wil je graag weten hoe Clubgrade precies tot stand is gekomen? En hoe het er vandaag uitziet?

Je ziet het in onderstaand filmpje dat opgenomen werd op de kennisdag "Innovatie in clubbeleid' van Sport Vlaanderen.

Ellen Mallezie (coördinator Clubgrade) geeft je een antwoord op deze vragen.

Wetenschap 

Sport en wetenschap gaan hand in hand. Ook bij Clubgrade.

UGent is een partner van Clubgrade die enerzijds een grootschalig flankerend onderzoek voert naar het effect van de Clubgrade-methodiek.  5 jaar geleden startte Clubgrade en focuste op het bottom-up verstevigen van de clubwerking.
Welk effect heeft dit op de motivatie en bestuursstijl binnen de deelnemende clubs? Dat lees je in onderstaande artikels. 

Anderzijds is UGent ook verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek bij ieder begeleidingstraject (per club). Tijdens het traject vullen alle stakeholders vragenlijsten in. Het geeft een duidelijk beeld over de manier waarop de leden, trainers, ouders,... naar de club en het bestuur kijken. UGent staat in voor de verwerking van al deze gegevens.

De resultaten van deze wetenschappelijke gegevens neemt Clubgrade steeds mee in het verdere traject.